Пелетна камина Prity PLW18

PRITY

0100111

Prity PLW18

Цена: 3430.00лв.
Купувам

Подробно описание

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ Обща топлинна мощност номинална……………………. 20 kW. Топлинна мощност от водния топлообменник…….. 18kW. Топлинна мощност от излъчване…………………………… 2 kW. Намалена обща топлинна мощност………………………. 6 kW. 5 степени на мощност и автоматичен режим………… Температура на димните газове…………………………….. 114°C. Ефективност до………………………………………………………… 92%. Обем на водния топлообменник……………………………. 22 l. Максимално работно налягане……………………………… 1,5 bar. Електрическо захранване……………………………………….. АС 230V 50Hz. Пълна електрическа мощност………………………………… 400W. Работна електрическа мощност……………………………… 100W Обем на пепелника…………………………………………………. 6,0 l. Вид на горивото ‐ дървесни пелети…………………………  6mm/30mm. Вместимост на бункера за пелети…………………………… 28 kg. Разход на пелети за ном. мощност…………………………. 4,4 kg/h. Разход на пелети за мин. Мощност………………………… 1,26 kg/h. Маса (Тегло)…………………………………………………………….. 160 kg. Габаритни размери на тялото на камината: Ширина………………………………………………………. 560 mm. Дълбочина…………………………………………………. 550 mm. Височина…………………………………………………….. 965 mm. Диаметър на вход въздух за горене………………………..  50mm. Диаметър на изход димни газове……………………………  100mm. Тяга на комина (±2Ра)……………………………………………. 12Ра. Седмично програмиране Сензор за стайна температура Датчици за защита Инфрачервено дистанционно управление Пелетната камина „Прити PLW 18” е предназначена да удовлетвори изискванията за комфортно отопление на вашия дом. Камината функционира заедно с изградена и присъединена водна отоплителна инсталация (ВОИ), радиатори и др. с инсталирана топлинна мощност до 18 kW. ВОИ се изгражда от специализирана фирма при спазване на всички местни , национални и европейски норми с осигуряване на безопасност, функционалност, удобство и естетика. За всяко помещение, което ще бъде отоплявано, предварително се пресмятат топлинните загуби и според големината им се избира мощността на отоплителното тяло. В корпуса на камината е предвидена и вградена най‐ високоефективна и икономична циркулационна помпа клас А, с потребление на електроенергия от 5W, до максимално 22W, която осигурява циркулацията на топлоносителя – вода, или вода с добавен пропиленгликол за работата на цялата отоплителна система. Горивото на камината е дървесни пелети 6mm/30mm. От особена важност е качеството на пелетите. Независимо от наличието на сертификат, някои пелети проявяват различни дефекти при изгаряне: повече пепел, правят шлака (сгурия) в пепелта, ниска ефективност и калоричност. Не се допуска употреба на други горива и отпадъци. Пелетите се насипват в бункер и чрез шнеково дозиращо устройство се доставят в специално конструирана стоманена кошничка (мангал) за изгаряне, според избраната настройка на контролера. Първоначално насипаните в кошничката пелети след стартиране се разпалват автоматично посредством електрически нагревателен патрон – запалка, който след това програмата изключва. През скарата на кошничката постъпва организирано необходимият за горенето въздух. Той идва по тръба, изведена на гърба на камината с възможност за засмукване на въздух извън сградата. Пепелта като остатък от изгарянето на горивото се събира в пепелник, който е с обем от 6 литра. При употреба на качествени пелети, това означава, че изхвърлянето на пепелта може да се извършва един път месечно.Димните газове се изхвърлят в комина принудително посредством вграден димен вентилатор, управляван според направените настройки и режима на работа. Предвидена е защита против запушен, съборен комин, при което се преустановява работата на камината. Цялостната работа на камината се управлява интелигентно от вграден електронен блок – специализиран контролер. В него са програмирани необходимите фабрични и потребителски настройки за работа; Камината може да бъде управлявана и с инфрачервено (IR) дистанционно устройство. С цел опазване здравето, живота и имуществото на потребителя са предвидени необходимите защити, които преустановяват работата на камината при неправилни и предвидимо опасни режими на работа 24 месеца гаранция